REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ

REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ

 

V SOUČASNÉ CHVÍLI PROBÍHÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA ZAJIŠTĚNÍ REKONSTRUKCE SPOROTVIŠTĚ - Z PŮVODNÍHO HŘIŠTĚ NA KOPANOU BY MĚLA BÝT VYTVOŘENA NOVÁ SPORTOVIŠTĚ. PRO ZÁJEMCE O TUTO ZAKÁZKU NÍŽE UVÁDÍME ODKAZ NA STRÁNKY TENDER ARENY, KDE JSOU K DISPOZICI VEŠKERÉ DOKUMENTY: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004676/zakazka/358469

 

VÝZVA JE K NAHLÉDNUTÍ NA TÉTO ADRESE: https://dochub.com/annatenisduda/P0B76b3K6xQ1MYrwn2y1Gg/výzva-k-podání-nabídek-pdf?dt=Zyrqx-DJLYxsD49Ap94H